Sluta röka

Ett av de bästa sakerna du kan göra för din egen hälsa och din omgivning är att fimpa för gott. Att sluta röka är inte lätt, men kommer vara värt det. För den som har bestämt sig finns det flera vägar att gå för att bli rökfri. 

Samtal

För en del är det väldigt bra att få tala om sitt beroende. Det kan underlätta väldigt mycket att få berätta när man röker, i vilken situationer som man väljer att tända en cigarett och vilka rökvanor man har.

Din lokala vårdcentral har oftast ett rökavvänjningsprogram som man kan ta del av. Då får man komma på besök och prata med en sköterska eller läkare om en beroende. De kan sedan ge konkreta tips och tankeövningar för hur man ska handskas med abstinensen.

E-cigarett

Har man svårt att sluta röka på en gång, kan man välja ett substitut. En e-cigarett innehåller inga av de cancerframkallande ämnena som vanliga cigaretter, men du får ändå stilla nikotinsuget och vanan att ha något mellan fingrarna. E-cigaretten innehåller en en mängd nikotin utspätt i en ofarliga vätska som förångas när man suger på cigaretten.

För många är detta en bra nedtrappningssteg. Slipp tjäran, den dåliga hyn och hälsoriskerna. Dessutom kan man använda den överallt eftersom ångan är helt ofarlig. Efter ett tag med e-cigaretten kan man sedan ta det sista steget och avvänja sig från nikotinet.

Mediciner

Ett annat alternativ är att gå på receptbelagda mediciner för att sluta röka. Den populäraste kallas Champix och ska tas i minst tolv veckor. Tabletterna tar bort röksuget och minskar abstinensen. Röker man medan man går på medicinen så känner man snabbt att tillfredsställelsen och njutningen är borta.

Medicinen måste skrivas ut av en läkare och kombineras med samtal och stöd under hela perioden. Såsom många läkemedel kommer den med vissa bieffekter varav den vanligaste är illamående och sömnsvårigheter. Men man kan även bli väldigt deprimerad, vissa har till och med rapporterat att de blivit självmordsbenägna. Därför är det viktigt att gå på mötena med sin läkare och vara ärlig med sitt fysiska och psykiska tillstånd.

About