Dukandieten

Många är vi som testat otaliga dieter och så fort de avslutats har viktuppgången kommit som ett brev på posten. Det finns många olika typer av dieter att välja mellan, där en del fungerar bra för vissa och mindre bra för andra. Ofta är dessa dieter en snabb lösning, som fungerar för stunden.

Dukandieten lovar en varaktig viktnedgång, i fyra steg. I de fyra faserna har du attackfasen, cruisefasen, sammanslagningsfasen och stabiliseringsfasen. Vad du får äta under de olika faserna, plockas ur en lista med 100 tillåtna livsmedel.

Under attackfasen är det enbart proteiner som gäller. Här är det framförallt magert kött, fisk, fågel och magra mejeriprodukter som gäller. Under fasen, tappar de allra flesta snabbt i vikt ett par kilo, vilket peppar till att fortsätta med dieten.

Crusiefasen inkluderar grönsaker vissa dagar och varvas med dagar med enbart proteiner.

Sammanslagningsfasen fungerar som cruisefasen, men du börjar plocka in mera kolhydrater och får börja med en dag i veckan med att äta nästan vad du vill. Detta utökas under andra halvan av fasen till två dagar.

Stabiliseringsfasen tar vid där sammanslagningsfasen tar slut och ska följas resten av livet. Det enda du måste komma ihåg, är en dag enbart protein i veckan.

Under alla faser ska du dessutom motionera, till en början måttligt. Du ska också dricka minst 1½ liter vatten om dagen och fas-anpassad mängd med havrekli. Genom att besöka dukandietens officiella sida, hittar du all information du behöver utifrån upphovsmannens Pierre Dukans diet.

About