Kategori: Hälsa

Skadar rökning hälsan?

Nyttan med att sluta röka

Ända sedan rökningens negativa hälsoeffekter kartlades under 1950-talet och 1960-talet röker allt färre människor. Samtidigt så bekräftas det hälsofarliga i att röka hela tiden med…

Manlig hälsa

Män har under århundradet varit fokus för den medicinska forskningen och först på senare tid har man börjat titta på hur sjukdomar och olika sjukdomstillstånd…